Karierabohatera.pl - Oferty Pracy w Branży Medycznej.
oferty pracylekarzmałopolskie

Lekarz rehabilitacji

NZOZ Kraków-Południe

Szwedzka 27, 30-315 Kraków

Przychodnia

lekarz rehabilitacji medycznejDoświadczenie

9 miesięcy temu Dodane

pełny etatWymiar czasu

kontrakt, umowa o pracę, umowa zlecenie Forma zatrudnienia

Opis

NZOZ Kraków-Południe sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko lekarza rehabilitacji o wykształceniu:

  1. lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii lub fizjoterapii i balneoklimatologii lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub balneologii lub balneologii i medycyny fizykalnej

albo

  1. lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii

albo

  1. lekarz, który ukończył minimum II rok specjalizacji będący w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej

albo

  1. lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub lekarz specjalista reumatologii

Godziny pracy do ustalenia.

Praca w Przychodni Dębniki (ul. Szwedzka 27) w Krakowie.

Warunki finansowe do uzgodnienia, umowa dowolna.

CV prosimy przesyłać na adres mejlowy z dopiskiem:

KLAUZULA:

Zgadzam się na przetwarzanie przez NZOZ Kraków-Południe sp. z o.o. (Pracodawca) moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Pracodawcę.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail iod@nzozkp.pl

Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania); w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. Twój adres e-mail, który jest niezbędny do Twojej identyfikacji na formularzu Pracuj.pl).

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę).

Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres:miesiąca od daty otrzymania zgłoszenia

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

W razie pytań dotyczących ochrony danych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: iod@nzozkp.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Agnieszka Waśniowska

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●kp.pl

●●●●●●●●869

Aplikuj

CV (opcjonalnie)