Karierabohatera.pl - Oferty Pracy w Branży Medycznej.
oferty pracypsychologmazowieckie

Kierownik Pracowni Psychologii Pracy

PKP S.A.

Warszawa

psychologDoświadczenie

3 miesiące temu Dodane

pełny etat, stażWymiar czasu

umowa o pracę Forma zatrudnienia

Opis

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe: ukończone studia z zakresu psychologii oraz studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu. Wpis na listę psychologów transportu prowadzoną przez uprawniony organ

 • Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu pracownią psychologii

 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu

 • Posiadanie zdolności interpersonalnych i organizacyjnych

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

 • Dbanie o wizerunek firmy, rzetelność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracy

Zadania:

 • Wykonywanie badań psychologicznych dla potrzeb badań profilaktycznych pracowników lub specjalistycznych badań lekarskich

 • Wykonywanie badań psychologicznych na podstawie przepisów ustaw innych niż Kodeks pracy (w szczególności odporności na olśnienie i widzenia zmierzchowego), zależnie od posiadanych uprawnień

 • Nadzór nad obsługą osób zgłaszających się na badania psychologiczne i prowadzeniem zapisów na badania w Pracowni Psychologii Pracy (PPP) KOMP

 • Nadzorowanie i monitorowanie organizacji pracy oraz realizacji zadań powierzonych psychologom zatrudnionym w komórkach organizacyjnych Kolejowego Ośrodka Medycyny Pracy (KOMP), odpowiednio do posiadanych przez nich uprawnień

 • Nadzorowanie i monitorowanie realizacji zadań zewnętrznych gabinetów psychologicznych, wykonujących świadczenia z zakresu psychologii na rzecz Kolejowego Ośrodka Medycyny Pracy, w tym weryfikacja obciążeń finansowych

 • Nadzór nad dokumentacją psychologiczną w KOMP oraz tworzenie, prowadzenie, zabezpieczanie i archiwizacja dokumentacji psychologicznej zgodnie z odrębnymi przepisami

 • Nadzór nad wykonywaniem czynności związanych z procedurą przeniesienia dokumentacji psychologicznej w KOMP do innej komórki organizacyjnej KZMP lub udostępnianiem dokumentacji dla upoważnionych podmiotów zewnętrznych

 • Nadzór nad dziennym wykonaniem uzgodnionych badań psychologicznych w komórkach organizacyjnych KOMP

 • Planowanie szkoleń personelu zatrudnionego w PPP. Udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez OKMP

 • Prowadzenie przeszkoleń w zakresie czynników ryzyka zawodowego i szczególnych wymogów sprawności psychicznych w transporcie kolejowym oraz metodyki badań psychologicznych

 • Prowadzenie wizytacji stanowisk pracy, związanych z psychologiczną analizą tych stanowisk i udzielanie pracodawcy i pracującym porad w zakresie organizacji i psychologii pracy

 • Nadzór nad przestrzeganiem przez personel PPP reżimu sanitarnego, zasad bhp, p.poż. oraz innych procedur

 • Przyjmowanie oraz ewidencja skarg i wniosków dotyczących pracy PPP i przekazywanie ich do Kierownika KOMP wraz z propozycją działań naprawczo-zapobiegawczych

 • Tworzenie grafików oraz dokumentacji czasu pracy pracowników Pracowni Psychologii Pracy

Oferujemy:

 • Dobrą lokalizację miejsca pracy

 • Ulgi na przejazdy kolejowe dla pracownika i jego rodziny

 • Dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku

 • Dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne

 • Wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza

 • Udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników

Aplikuj

CV (opcjonalnie)