Karierabohatera.pl - Oferty Pracy w Branży Medycznej.
oferty pracypielęgniarkaother

Pielęgniarka w Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Puszków

4 100 PLN brutto za miesiąc

pielegniarkaDoświadczenie

7 miesięcy temu Dodane

pełny etat, niepełny etatWymiar czasu

umowa o pracę, umowa zlecenie Forma zatrudnienia

Opis

Dom Pomocy Społecznej w Czubinie z siedzibą pod adresem 05 – 840 Brwinów, Czubin 13 zatrudni osobę na stanowisko Pielęgniarki, możliwość zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na umowę zlecenie

Wymagania niezbędne

·        wyższe wykształcenie medyczne — posiadanie tytułu zawodowego Pielęgniarki / Pielęgniarza nadawanego absolwentom uczelni medycznych i podstawowych jednostek organizacyjnych innych uczelni, działających w dziedzinie nauk medycznych;

·        tytuł zawodowy — tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny;

·        średnie wykształcenie medyczne — tytuł inny niż tytuł zawodowy, nadawany absolwentom publicznych szkół medycznych i niepublicznych szkół medycznych o uprawnieniach szkół publicznych;

Wymagania dodatkowe:

·        Pracownik na ww. stanowisku ma obowiązek legitymowania się dokumentem potwierdzającym nadanie uprawnień do wykonywania zawodu Pielęgniarki / Pielęgniarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;

·        zaangażowanie w sprawy mieszkańców;

·        mile widziane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną;

·        nienaganna postawa etyczna;

·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Pielęgniarki / Pielęgniarza;

·        umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, zaangażowanie w sprawy mieszkańców, umiejętność rozwiązywania konfliktów,

·        cechy osobowości: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty

·        Formularz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji:

·        osobiście w siedzibie Domu (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00;

·        pocztą, za pośrednictwem kuriera na adres: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie, Czubin 13,

05-840 Brwinów;

·   drogą elektroniczną zgodnie z zasadami reprezentacji (skan podpisanych dokumentów) na adres [email protected] z zastrzeżeniem, że w przypadku spełnienia wymogów formalnych osoba ubiegająca się o zatrudnienie - zaproszona do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej będzie zobowiązana przedłożyć oryginał dokumentów (Formularz osobowy).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefon (22) 729 63 57 wew. 228, (22) 100 37 85 w dni powszednie

w godz. 8:00-16:00.

Tutejsza jednostka zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Alicja

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●com.pl

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 100 37 85

Aplikuj

CV (opcjonalnie)