Karierabohatera.pl - Oferty Pracy w Branży Medycznej.
oferty pracypielęgniarkazagranica

Pielęgniarka/ pielęgniarz w domu opieki dla seniorów

HeimWork365 Opiekunki365

Kleinmachnow

2 800 - 3 500 EUR brutto za miesiąc

COVID

pielegniarkaDoświadczenie

6 miesięcy temu Dodane

pełny etatWymiar czasu

umowa o pracę Forma zatrudnienia

Opis

Pielęgniarką/Pielęgniarzem w Domu Opieki w Niemczech może zostać osoba, która posiada PEŁNE wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe w zawodzie pielęgniarki oraz NIEMIECKĄ NOSTRYFIKACJĘ DYPLOMU ZAWODOWEGO. Jeśli nie ma pełnego wykształcenia to jest możliwość kształcenia dalszego w pełnym pakiecie(nostryfikacji dyplomu oraz nauka języka niemieckiego poprzez kurs)

 • zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej,

 • uczestniczenie w przyjęciu nowych mieszkańców,

 • ustalenie rozpoznania pielęgnacyjnego oraz dobór metod pielęgnacyjnych stosownie do diagnozy lekarskiej i pielęgniarskiej,

 • wykonywanie w należyty sposób i we właściwym czasie zleceń lekarskich oraz potwierdzenie ich wykonania w przeznaczonej do tego dokumentacji( podawanie leków mieszkańcom zleconych przez lekarza oraz dopilnowanie przyjęcia leków przez mieszkańca),

 • wykonywanie zabiegów wynikających z ustalonego postępowania leczniczego,

 • przygotowanie mieszkańca do zabiegów diagnostycznych i leczniczych,

 • pobieranie materiału do badania analitycznego,

 • prowadzenie obserwacji stanu zdrowia mieszkańca( stan somatyczny i psychiczny),

 • pomiar temperatury ciała, tętna, ciśnienia,

 • systematyczne dokształcanie i doskonalenie zawodowe,

 • prowadzenie dokumentacji medycznej,

 • stałe uczestnictwo we wszystkich formach aktywności mieszkańców zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Domu,

 • ustalanie z członkami Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego planu terapii

 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego,

 • kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego,

 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych,

 • otaczanie szczególną opieką, osób w początkowym okresie pobytu w DO, celem adaptacji do nowych warunków życia, zapoznanie z topografią Domu,

 • współtworzenie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca,

 • pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu,

 • aktywne włączanie się i wzmacnianie profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu wsparcia i pomocy mieszkańcowi.

WYMAGANE KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

·        ukończenie studiów pielęgniarskich I i II stopnia,

·        niemiecka nostryfikacja dyplomu pielęgniarki/ pielęgniarza.Jeśli jej nie ma to pomogamy w nostryfikacji dyplomu.

·        mile widziane dodatkowe kursy kwalifikacyjne, które uprawniają pielęgniarkę do pracy w ramach opieki długoterminowej, to m.in. opieka paliatywna, pielęgniarstwo środowiskowe, onkologiczne, geriatryczne, pediatryczne i zachowawcze

·        znajomość j. niemieckiego na poziomie min. B1-B2

 WYMAGANIA DODATKOWE:

 • ·        PEŁNE SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID LUB CHĘĆ ZASZCZEPIENIA SIĘ

Aplikuj

CV (opcjonalnie)