Karierabohatera.pl - Oferty Pracy w Branży Medycznej.
oferty pracypozostałepodlaskie

Opiekun medyczny

MEDINET

ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

4 870 PLN brutto za miesiąc

opiekun medycznyDoświadczenie

4 miesiące temu Dodane

pełny etatWymiar czasu

umowa o pracę Forma zatrudnienia

Opis

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca im. prof. Zbigniewa Religi - Medinet Spółka z o.o. jest firmą z tradycjami i zasadami. Od prawie 20 lat działamy aktywnie na rynku usług zdrowotnych. Specjalizujemy się w kardiologii i kardiochirurgii zarówno dzieci jak i dorosłych oraz rehabilitacji kardiologicznej. Nasze szpitale i przychodnie zapewniają pacjentom kompleksową opiekę i wysoką jakość usług. Medinet skupia ludzi wielu profesji z zakresu leczenia i chirurgii serca, których cechuje otwartość i zaangażowanie. Wspieramy pracowników w ich rozwoju, bo to stanowi o naszej sile.

Jeśli jesteś osobą ambitną, dynamiczną i chcesz być partnerem w leczeniu chorych - dołącz do nas!

Aktualnie poszukujemy do naszego zespołu pracowników na stanowisko:

Opiekun medyczny

Oczekiwania:

- uzyskany tytuł zawodowy opiekuna medycznego;

- orientacja na pacjenta, empatia, chęć niesienia pomocy innym,

- kultura osobista,

- umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej.

Opis stanowiska:

- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej;

- pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;

- asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu w wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych

- wykonywanie prostych czynności pielęgnacyjnych;

- konserwacja, dezynfekcja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;

- współpraca z zespołem terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad pacjentem szpitala.

Oferujemy:

- pracę w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży;

- miłą i przyjazną atmosferę w zespole;

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bądź w ramach umowy cywilnej, w zależności od preferencji kandydata;

- możliwość podnoszenia wiedzy i kwalifikacji we współpracy z najlepszymi specjalistami na rynku medycznym;

- kartę multisport, grupowe ubezpieczenia na życie, świadczenia z ZFŚS.

Kontakt: Kierownik ds. pielęgniarstwa, tel:71/320 94 12

Osoby zgłaszające się z CV prosimy o załączenie klauzuli:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Im. Prof. Zbigniewa Religi Medinet Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73 a

2)     kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 71 32-09-405, [email protected],

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji / przyszłych rekrutacji* - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4)     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji*

5)     posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody

6)     ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7)     podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8)     Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w zasadach rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami

* niepotrzebne skreślić

Aplikuj

CV (opcjonalnie)