Karierabohatera.pl - Oferty Pracy w Branży Medycznej.
oferty pracylekarzmazowieckie

Lekarz psychiatra / chirurg

lekarz chirurg, lekarz psychiatraDoświadczenie

10 miesięcy temu Dodane

pełny etat, niepełny etatWymiar czasu

kontrakt, umowa o pracę, umowa zlecenie Forma zatrudnienia

Opis

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku zatrudni lekarzy:

- CHIRURGÓW

- PSYCHIATRÓW

Warunki:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę/ kontraktu,

- praca w zespole doświadczonych lekarzy specjalistów,

W przypadku gdyby chcieli Państwo uzyskać więcej informacji należy pisać na adres e-mail: sekreariat@pcz-otwock.pl lub kontaktować się pod nr tel. 22 778 26 10.

Oświadczenia:

1.     W celu umożliwienia przeprowadzenia procesu rekrutacji prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

2. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych do celów przyszłej rekrutacji prosimy o zawarcie w CV oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku przy ulicy Batorego 44  moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych”

3. Jeżeli zamieszczają Państwo w dokumentach aplikacyjnych dane określone w art.9 RODO prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku przy ulicy Batorego 44   szczególnych kategorii danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych.”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuję, iż:

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ulicy Batorego 44, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000439686, NIP: 532-204-47-44, REGON: 146 378 640.

2.     Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku jest Pani Ewelina Mroczek, mail: iod@pcz-otwock.pl

3.     Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO na podstawie przepisów prawa (art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu Pracy) oraz w celu zawarcia umowy o pracę, w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia; inne dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji

4.     Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko, na które Pani / Pan aplikuje lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody

5.     Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą na czas trwania procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia przekazania Pani / Pana danych osobowych, chyba że Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie dokumentów aplikacyjnych do celów przyszłych rekrutacji (wtedy dane są przechowywane przez 12 miesięcy).

6.     W zakresie w jakim Pani / Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani / Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie przez Panią / Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny: 05-400, Otwock, Ulica Batorego 44

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością ukończenia procesu rekrutacji

8.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Ewelina

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ck.pl

●●●●●●●10

Aplikuj

CV (opcjonalnie)