Karierabohatera.pl - Oferty Pracy w Branży Medycznej.
oferty pracylekarzmazowieckie

Lekarz specjalista w oddziale stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

Medpharma ZOZ S.A.

ul. Leśna 1 A, Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański

120 PLN brutto za godzinę

lekarz rehabilitacji medycznej, lekarz neurologDoświadczenie

3 miesiące temu Dodane

niepełny etatWymiar czasu

kontrakt Forma zatrudnienia

Opis

Medpharma Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. to intensywnie rozwijająca się placówka medyczna dysponująca wysoko wykwalifikowanym personelem i najwyższej jakości sprzętem medycznym.

Naszym celem jest zapewnienie pacjentom szybkiego dostępu do szerokiej oferty zabiegów operacyjnych, rehabilitacyjnych, jak i konsultacji specjalistycznych oraz wizyt realizowanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Lekarz specjalista w oddziale stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

Zakres pełnionych obowiązków:

 • przyjęcia i wypisy pacjentów

 • prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • prowadzenie i planowanie postepowania leczniczego u pacjentów zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe medyczne

 • aktualne Prawo wykonywania zawodu lekarza w Rzeczpospolitej Polskiej

 • specjalizacja I° lub II° w dziedzinie rehabilitacji w narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej lub specjalizacji ukończonej nowym trybem

 • specjalizacji w dziedzinie neurologii lub chorób wewnętrznych

 • umiejętności związanych z nowoczesnymi metodami rehabilitacji, metodami neurofizjologicznymi

 • mile widziane doświadczenie

Oferujemy:

 • pracę w wymiarze minimum pół etatu

 • indywidualnie dopasowaną formę i warunki zatrudnienia

 • elastyczne godziny pracy

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia

 • dobrą organizację pracy (wsparcie rejestracji, pielęgniarek, kadry zarządzającej)

 • możliwość skorzystania z pakietu benefitów pozapłacowych

Wymiar pracy:

zgodnie z harmonogramem czasu pracy na dany miesiąc.

Miejsce pracy:

 • Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze Medpharma, Nowa Wieś Rzeczna k. Starogardu Gdańskiego (woj. pomorskie)

Aplikacje prosimy składać na

rekrutacja@medpharma.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”.

Aplikacje, nie zawierające powyższej klauzuli, nie będą rozpatrywane.

MEDPHARMA ZOZ S.A. zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z osobami wyłonionymi w drodze wstępnej selekcji. W przypadku zaproszenia kandydata na rozmowę kwalifikacyjną jest on zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, w tym także zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursów/szkoleń oraz referencje.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDPHARMA ZOZ S.A., Al. Jana Pawła II 5, 83-200 Starogard Gdański

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@medpharma.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej niż przez 12 miesięcy

 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Magdalena

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●arma.pl

●●●●●●●51

Aplikuj

CV (opcjonalnie)