Karierabohatera.pl - Oferty Pracy w Branży Medycznej.
oferty pracylekarzwarmińsko-mazurskie

Konkurs ofert na stanowisko Koordynatora Oddziału Ginekologiczno - Położniczego

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8

130 PLN brutto za godzinę

Szpital

lekarz ginekologDoświadczenie

11 miesięcy temu Dodane

pełny etatWymiar czasu

kontrakt Forma zatrudnienia

Opis

KONKURS OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie ginekologii i położnictwa:

·       w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w ramach podstawowej ordynacji i dyżuru lekarskiego

·       w Poradni Ginekologiczno-Położniczej

oraz koordynowanie Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym

Oferty należy składać do dnia 25.01.2022r. do godz. 9:00 w sekretariacie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2022r. o godz. 9:30 w siedzibie Szpitala.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są w siedzibie Szpitala w pok nr 1150.

Istnieje możliwość przesłania szczegółowych warunków konkursu drogą elektroniczną. Prośby o dokumentację należy kierować na adres: [email protected]

Szpital zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert oraz odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Oferentom przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz stronie szpitala: www.szpital-biskupiec.pl.

Na stronie szpitala będą umieszczone wszystkie ważne informacje dotyczące konkursu.

Oferenci biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach na piśmie, niezwłocznie po zakończeniu postępowania.

Wszelkich informacji udziela Główny Specjalista ds. Administracyjnych i Obsługi Umów Kontraktowych Agnieszka Weraksa: 089/715 62 91 , [email protected]

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Agnieszka

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●iec.pl

●●●●●●●●●● 91

Aplikuj

CV (opcjonalnie)