Karierabohatera.pl - Oferty Pracy w Branży Medycznej.
oferty pracylekarzmazowieckie

Chirurg ogólny

Klinika Medyczna IBIS SP. z o.o i Wspólnicy Sp.k.

Warszawa ul. Kacza 8

Dyżury, Szpital

lekarz chirurgDoświadczenie

3 miesiące temu Dodane

pełny etat, niepełny etatWymiar czasu

kontrakt, umowa o pracę Forma zatrudnienia

Opis

Szpitale Jednodniowe „Klinika Medyczna Ibis” oraz „Sensor Cliniq” powstały we wrześniu 2001 roku. Naszą misją jest zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki medycznej na najwyższym poziomie, naszym celem jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów.

Oferujemy najwyższą jakość leczenia, korzystając z nowoczesnych metod i poszerzając swoją ofertę o możliwości współczesnej nauki. Nasz zespół tworzą doświadczeni specjaliści oraz współpracownicy zaangażowani w leczenie pacjentów. W związku z rozwojem szpitala poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

LEKARZ CHIRURG OGÓLNY

Wymagania:

 • Dyplom lekarza

 • Aktualne prawo do wykonywania zawodu

 • Wymagana specjalizacja z zakresu chirurgii ogólnej

 • Mile widziana umiejętność wykonywania biopsji cienkoigłowych

Od Kandydatów oczekujemy:

 • Dyspozycyjności

 • Umiejętności kreatywnego rozwiązywania trudności

 • Zaangażowania i odpowiedzialności

 • Umiejętności interpersonalnych i wysokiej kultury osobistej

 • Empatii i zrozumienia dla pacjentów

 • Zadaniowego podejścia do stawianych celów

Oferujemy:

 • Komfortowe warunki pracy,

 • Praca na nowoczesnym sprzęcie diagnostycznym,

 • Atrakcyjne, stabilne warunki zatrudnienia.

 • Rozwój zawodowy.

Dodatkowe informacje:

 • Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV z zaznaczonym w temacie stanowiskiem i klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych na adres: [email protected]

 • W tytule maila prosimy dopisać – Lekarz chirurg

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust poz. 1000.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Klinika Medyczna IBIS Sp. z o.o. i Wsp. Sp. k./Sensor Cliniq Sp. z o.o. i Wsp. Sp. k., adres: ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa; Szpital/Przychodnia Ibis / Sensor Cliniq ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa 22 710 33 33 www.szpitalibis.pl www.sensorcliniq.pl

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

 3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)i c)oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy .

 4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.

 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania , usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.

 4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Aplikuj

CV (opcjonalnie)