Karierabohatera.pl - Oferty Pracy w Branży Medycznej.
oferty pracylekarzwielkopolskie

Lekarz hematolog

Ars Medical Sp. z o. o.

Aleja Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła

Szpital

lekarz hematologDoświadczenie

12 miesięcy temu Dodane

pełny etatWymiar czasu

kontrakt, umowa o pracę Forma zatrudnienia

Opis

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy dla lekarzy hematologów, również lekarzy w trakcie specjalizacji oraz lekarzy rezydentów chcących specjalizować się na akredytowanych oddziałach naszego szpitala w dziedzinach:

  • hematologia – Oddział Hematologiczny 3 miejsca

  • onkologia kliniczna – Oddział Onkologii i Chemioterapii 4 miejsca

Zapewniamy:

  • atrakcyjne warunki finansowe - dodatek do pensji

  • pomoc w zakwaterowaniu

  • pracę w przyjaznej atmosferze

  • współpracę w zespole doświadczonych specjalistów

  • lekarzom rezydentom zapewniamy możliwość zatrudnienia po odbyciu rezydentury

  • wsparcie w procesie integracji

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych Ars Medical Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła. Ponadto informujemy, że:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Ars Medical Sp. z o.o. w celach związanych z zawarciem umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów

Podanie dodatkowych danych osobowych nie wskazanych w art. 22 ¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne.

Czynność wysłania aplikacji na powyższe ogłoszenie traktowana jest jako akt wyrażenia zgody art. 4.pkt.11 RODO

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeśli życzy sobie Pan/Pani, aby po zakończeniu rekrutacji, CV pozostało w naszej bazie danych w celu wykorzystania w przyszłości, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:

Niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Ars Medical Sp. z o.o. w tym umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej Ars Medical Sp. z o.o. i przechowywanie ich przez okres 12 miesięcy.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Małgorzata

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●pila.pl

●●●●●●●●558

Aplikuj

CV (opcjonalnie)