Chcesz wspomóc Ukrainę? Zrób przelew na konto Narodowego Banku Ukrainy
Kariera bohatera logo przedstawiajace tarcze obok nazwy firmy
oferty pracylekarzwielkopolskie

Lekarz stażysta

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Szpital, Dyżury

lekarz bez specjalizacjiDoświadczenie

8 miesięcy temu Dodane

pełny etatWymiar czasu

umowa o pracę Forma zatrudnienia

Opis

Jeśli skończyłeś studia medyczne i szukasz pracy w nowoczesnym szpitalu - Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. czeka właśnie na Ciebie. 

Pracuj z nami.

Obowiązki

 • przedmiotowe i podmiotowe badanie pacjenta oraz udzielanie, po konsultacji z opiekunem, porad lekarskich;

 • wydawanie, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich;

 • wydawanie skierowań na badania laboratoryjne oraz inne badania diagnostyczne, a po uzgodnieniu z opiekunem lub z lekarzem wskazanym przez opiekuna - na badania wymagające metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta;

 • samodzielne stosowanie zleconych przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony metod diagnostycznych i leczniczych, których praktyczna umiejętność została stwierdzona przez opiekuna;

 • wspólnie z lekarzem posiadającym prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony stosowanie metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta oraz wspólnego z nim wykonywania zabiegów operacyjnych objętych programem stażu podyplomowego;

 • prowadzenie historii choroby i innej dokumentacji medycznej we współpracy z opiekunem;

 • udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta;

 • zlecanie czynności pielęgnacyjnych;

 • doraźne podawanie lub zlecanie podania pacjentowi leków w stanach nagłych, a jeżeli są to leki silnie lub bardzo silnie działające - po zasięgnięciu, w miarę możliwości, opinii innego lekarza;

 • stwierdzanie zgonu;

 • wystawianie recept, z wyłączeniem recept "pro auctore" i "pro familiae", oraz wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich po uzgodnieniu ich treści z opiekunem;

 • pełnienie dyżurów medycznych z lekarzem pełniącym dyżur samodzielnie.

Wymagania

 • ukończenie wyższej uczelni medycznej i uzyskanie tytułu zawodowy lekarza

 • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych

 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty

 • nienaganna postawa etyczna

 • władanie językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty

Oferujemy

U nas znajdziesz właściwe warunki do rozwoju i pracy w zespole. Pod okiem kadry z wysokimi kwalifikacjami zrobisz specjalizację w niemal wszystkich gałęziach medycyny. 

Jesteś w trakcie szkolenia specjalizacyjnego? Posiadamy wolne miejsca na staże cząstkowe. 

Rezydentom, którzy po zakończeniu rezydentury podejmą pracę w naszym szpitalu oferujemy dofinansowanie. W kluczowych specjalnościach (anestezjologia, urologia, interna, pediatria) dopłacamy 50% do stawki wypłacanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Sabina Ren

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●zow.pl

●●●●●●●●82

Aplikuj

CV (opcjonalnie)