Test Fagerströma - co to jest i do czego służy?

Autor: mgr Urszula Gluz-GolikData publikacji:
Pielegniarka sprawdzająca siłę mięśniową

Co to jest Test Fagerströma i do czego służy?

Do orientacyjnej oceny głębokości biologicznego (fizycznego) uzależnienia od nikotyny/palenia papierosów powszechnie wykorzystywany jest test Fagerstroma. Nazwa testu pochodzi od nazwiska szwedzkiego psychologa klinicznego Karla Olova Fagerstroma. Opublikowany został w 1978 roku. A w 1991 roku pojawiła się kolejna jego wersja.

Co nazywamy uzależnieniem od nikotyny?

Uzależnienie to nabyte zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego. Polega na odczuwaniu okresowego lub stałego przymusu wykonywania danej czynności lub przyjmowania określonej substancji.

Palenie papierosów w krótkim czasie prowadzi do uzależnienia. Przyczynia się do tego zawarta w nim nikotyna, psychoaktywny alkaloid o wysokim potencjale uzależniającym.

Uzależnienie od nikotyny jest chorobą o charakterze przewlekłym i nawracającym. Raz wykształcona zależność od tej substancji wywołuje zmiany w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego

Z jakich pytań składa się Test Fagerströma?

Kiedy po przebudzeniu zapalasz pierwszego papierosa?

 • 3 pkt. Do 5 min
 • 2 pkt. Po 6–30 min
 • 1 pkt. Po 31–60 min
 • 0 pkt. Po 60 min

Czy powstrzymanie się od palenia w miejscach, gdzie palić nie wolno, jest dla ciebie problemem?

 • 1 pkt. Tak
 • 0 pkt. Nie

Z którego papierosa jest Pani/Panu najtrudniej zrezygnować?

 • 1 pkt. Z pierwszego rano
 • 2 pkt. Z każdego innego

Ile papierosów wypala Pani/Pan w ciągu dnia?

 • 3 pkt. 31 i więcej
 • 2 pkt. 21-30
 • 1 pkt. 11-20
 • 0 pkt. 10 lub mniej

Czy częściej pali Pani/Pan papierosy w ciągu pierwszych godzin po przebudzeniu niż w pozostałej części dnia?

 • 1 pkt. Tak
 • 0 pkt. Nie

Czy pali Pani/Pan papierosy nawet wtedy, gdy jest Pani/Pan tak chora/y, że musi leżeć w łóżku ?

 • 1 pkt. Tak
 • 0 pkt. Nie

Jak interpretować wyniki testu Fagerströma

Maksymalna liczba punktów wynosi 10.

 • 0-3 pkt. wskazuje na brak cech farmakologicznego (biologicznego) uzależnienia od nikotyny lub na bardzo “niski” poziom uzależnienia. Palenie jest raczej nawykiem, którego dana osoba nie chce lub nie potrafi się pozbyć.
 • 4-6 pkt. wskazuje na obecność cech uzależnienia od nikotyny. Takiej osobie trudno jest obejść się bez papierosa, szczególnie w sytuacjach stresowych lub za przykładem (pod presją, za namową) otoczenia
 • 7-10 pkt. wskazuje jednoznacznie na obecność objawów farmakologicznego (biologicznego) uzależnienia od nikotyny, a część schorzeń i odczuwanych dolegliwości ma niewątpliwy związek z paleniem.
Pobierz arkusz Testu Fagerströma

Bibliografia:

 1. Broszkiewicz M., Drygas W. Potrzeba wdrożenia w Polsce nowych narzędzi do diagnozowania zespołu uzależnienia od tytoniu oraz gotowości i motywacji do rzucenia palenia u osób w wieku produkcyjnym. Medycyna Pracy 97-108
 2. Talarska D., Prewencja chorób sercowo-naczyniowych. Pielęgniarstwo kardiologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Kaszuba D., Nowicka A. (red.) Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 27-43
 3. Górecka D., Puścińska E., Profilaktyka przewlekłej choroby obturacyjnej płuc. Pneumonol Alergol Pol ;79, 239-245