Karierabohatera.pl - Oferty Pracy w Branży Medycznej.

Skala Glasgow - co to jest i do czego służy?

Autorka: mgr Urszula Gluz-Golik Data publikacji:
Lekarz oceniający stopień zaburzenia świadomości pacjenta przy użyciu Skali Glasgow

Co to jest Skala Glasgow i do czego służy?

Skala Glasgow (Glasgow Coma Scale – GCS) jest narzędziem klinicznym wykorzystywanym do diagnozy zaburzeń świadomości. Jest kluczową metodą bardzo przydatną i funkcjonalną w codziennej praktyce klinicznej. Jej atutem jest prostota.

Skala Glasgow jest powszechnie wykorzystywana w ratownictwie medycznym. Głównie znajduje zastosowanie w ocenie zaburzeń świadomości w sytuacjach pourazowych oraz w identyfikacji stanów śpiączki.

Skala Glasgow w praktyce klinicznej przestaje mieć znaczenie u pacjentów wentylowanych mechanicznie ( zaintubowanych), z uszkodzeniami neurologicznymi (niedowłady, porażenia czy afazja), czy będących w stanie wegetatywnym.

Skala Glasgow-(Glasgow została opracowana w 1974 roku przez angielskich neurologów Brayana Jennetta i Grahama Teasdale. Ostateczna wersja powstała w 1976 roku.

Co ocenia skala Glasgow?

Skala Glasgow ocenia chorego co do postrzegania siebie i otoczenia oraz reakcje na bodźce zewnętrzne. Ocena obejmuje trzy kategorie: reakcje otwierania oczu, odpowiedź motoryczną oraz odpowiedź mowy.

Otwieranie oczu:

 • nie otwiera oczu - 1pkt.
 • na bodźce bólowe - 2pkt.
 • na polecenie - 3 pkt.
 • spontaniczne - 4 pkt.

Kontakt słowny:

 • bez reakcji - 1pkt.
 • niezrozumiałe dźwięki, pojękiwanie - 2 pkt.
 • odpowiedź nieadekwatna, nie na temat lub krzyk -3 pkt.
 • odpowiedź splątana, pacjent zdezorientowany - 4 pkt.
 • odpowiedź logiczna, pacjent zorientowany co do miejsca, czasu i własnej osoby - 5 pkt.

Reakcja ruchowa:

 • bez reakcji - 1 pkt.
 • patologiczna reakcja wyprostna, odmóżdżenie (odwiedzenie i obrót ramion do wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych, nawrócenie przedramion i zgięcie stawów ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych, odwrócenie stopy) -2 pkt.
 • patologiczna reakcja zgięciowa, odkorowanie (przywiedzenie ramion, zgięcie w stawach łokciowych i ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych) - 3 pkt.
 • reakcja obronna na ból, wycofanie, próba usunięcia bodźca bólowego - 4 pkt.
 • ruchy celowe, pacjent lokalizuje bodziec bólowy - 5 pkt.
 • spełnianie ruchowych poleceń słownych, migowych - 6 pkt.

Jak interpretować Skalę Glasgow?

Punkty otrzymane w każdej z trzech kategorii sumuje się. Łączna suma może wynosić od 3 do 15 punktów.

 • 3-4 GCS – stan krytyczny.
 • 5-7 GCS – stan ciężki
 • 11-13 GCS – stan średni
 • 14-15 GCS – stan dobry

U dzieci poniżej 4 roku życia stosuje się skalę Glasgow pediatryczną.

Pobierz arkusz Skali Glasgow

Bibliografia:

 • 1. Górska U, Koculak M, Brocka M, Binder M. Zaburzenia świadomości – perspektywa kliniczna i etyczna. Aktualn Neurol , 14 (3), p. 190–198
 • 2. Rybicki Z. Intensywna terapia dorosłych. Warszawa. Makmed; pp. 305-310
 • 3. Zarzycki S., Korzep Ł., Gogol P., Sobstyl M., Ocena stanu świadomości pacjenta po incydencie mózgowym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) , Anestezjologia i Ratownictwo ;12;423-430