Karierabohatera.pl - Oferty Pracy w Branży Medycznej.
oferty pracylekarzmazowieckie

do Pracowni Endoskopii gastroenterologa lub chirurgii ogólnej z prawem do wykonywania badań endoskopowych

lekarz gastroenterolog, lekarz chirurgDoświadczenie

28 dni temu Dodane

niepełny etatWymiar czasu

kontrakt Forma zatrudnienia

Opis

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock, Szpital im. Fryderyka Chopina, to nowoczesne, specjalistyczne, prywatne Centrum Medyczne oferujące kompleksową i profesjonalną obsługę pacjentów przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego. Zatrudniamy wielu wybitnych lekarzy specjalistów oraz wykwalifikowany zespół pielęgniarski. Szpital prowadzi także działania naukowe, badawcze i dydaktyczno-szkoleniowe

W związku z dynamicznym rozwojem Szpitala poszukujemy lekarza 

do Pracowni Endoskopii

 gastroenterologa lub chirurgii ogólnej

z prawem do wykonywania badań endoskopowych

Wymagania:

Ø Aktualne prawo do wykonywania zawodu,

Ø Wymagane prawo do wykonywania badań endoskopowych

Od Kandydatów oczekujemy:

Ø Dyspozycyjności,

Ø Zaangażowania i odpowiedzialności,

Ø Zadaniowego podejścia do stawianych celów.

Oferujemy:

Ø Pracę w prężnie rozwijającej się placówce oraz w jednym z najnowocześniejszych technologicznie ośrodku medycznym w Polsce,

Ø Warunki zatrudnienia do uzgodnienia

Dodatkowe informacje:

Ø Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym z zaznaczonym w temacie stanowiskiem i klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych na adres: [email protected]; [email protected]

Ø W tytule maila prosimy dopisać – Pracownia endoskopowa

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust poz. 1000.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

Ø Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Europejskie Centrum Zdrowia Otwock sp. z o.o., adres: ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock;

Ø Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] ;

Ø Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)i c)oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art.22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy .

Ø Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

Ø Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Ø Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1)   Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 90dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.

2)   Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania , usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3)   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.

4)   Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

. .

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Natalia Zambrzycka

●●●●●●●●●●●●●●●k.pl

●●●●●●●●● 00

Aplikuj

CV (opcjonalnie)